Alla nyheter

Delphi rådgivare till Train Alliance vid övertecknad företrädesemission om 418 MSEK

Advokatfirman Delphi har biträtt Train Alliance Sweden AB (publ) vid en övertecknad företrädesemission om 418 MSEK som genomfördes i samband med förvärvet av Rikskombiterminalen i Rosersberg. Den totala teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till cirka 147 procent.

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget verkar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster och har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja dem med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget har sitt säte i Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team bestod av Andreas Wirén, Matilda Karlsson och Fredrik Nykvist.