Alla nyheter

Delphi har biträtt BrainCool AB vid företrädesemission

Delphi har biträtt BrainCool AB (publ) vid upprättandet av prospekt och genomförande av en företrädesemission som uppgår till cirka 49 MSEK, inklusive teckningsförbindelser. Kapitalet ger BrainCool nödvändiga resurser för att inleda kommersialiseringsfasen samt finansiera genomförandet av planerade studier och regulatoriska marknadsgodkännanden fram till 2019.

 

Delphis team bestod i huvudsak av Jens Kinnander, ansvarig partner, och Micael Karlsson, advokat.