Alla nyheter

Delphi har biträtt Nibe Industrier AB vid förvärv av resterande 40 % av aktierna i Stovax Heating Group Limited

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare när Nibe Industrier AB (publ) förvärvar resterade 40 % av aktierna i Stovax Heating Group Limited. 60 % av aktierna förvärvades 2013.

 

Verksamheten ingår i affärsområdet Nibe Stoves.

Delphis team leddes av ansvarig partner Per-Ivar Svensson.