Alla nyheter

Delphi rådgivare när NIBE Industrier AB (publ) förvärvar huvudparten av Enertech Group

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärv av huvudparten av brittiskägda Enertech Group.

 

Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC. Företagsgruppen har ett brett sortiment av mark- och luft-/vattenvärmepumpar, solenergi- och biobränsleprodukter liksom traditionella olje- och gasbrännare. Den förvärvade företagsgruppen har totalt cirka 460 anställda och en omsättning som 2015 uppgick till 830 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland.

Delphi biträdde genom ansvarig partner Per-Ivar Svensson samt Anders Jemail, Micael Karlsson och Torben Beck Johansson.