Alla nyheter

Delphi utvald som ”preferred law firm” i Sverige av branschorganisationen EMOTA

EMOTA, the European eCommerce and Omni Channel Trade Association, är en ledande europeisk branschorganisation som representerar alla aspekter av distansförsäljning och e-handel. EMOTA förespråkar en gemensam europeisk marknad – fri från hinder – för e-handel.

 

Medlemmar i organisationen får information om viktiga frågor som påverkar e-handel, utvecklar och tar del av best practice och utbyter erfarenheter samt ger synpunkter på lagstiftningsförslag.

Delphi är som enda svensk advokatbyrå utvald som ”preferred law firm” av EMOTA.

”Vi är väldigt glada och stolta över detta och vårt engagemang inom EMOTA. Det visar att vi befäst vår position som ledande svensk advokatbyrå specialiserad inom e-handel och onlinetjänster”,
säger Agnes Hammarstrand, partner i Delphis e-handelsteam.

”Genom EMOTA står vi ännu starkare att hjälpa våra kunder vid internationell lansering av e-handel, någonting som vi arbetar mycket med”, fortsätter Agnes.