Alla nyheter

Elisabeth Eklund återigen utsedd till extern rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network

Elisabeth Eklund, partner i vår grupp för EU- och konkurrensrätt, har återigen blivit utsedd till extern rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN, i arbetsgruppen för ensidiga förfaranden (missbruksfrågor och vertikala restriktioner) det kommande året.

 

Elisabeth Eklund har omfattande erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning. Hon biträder ett stort antal företag i olika branscher med granskningar av avtal och samarbetsprojekt mellan konkurrenter liksom återförsäljaravtal och andra vertikala restriktioner, missbruksfrågor, företagsförvärv, gryningsräder, konkurrensrättsliga domstolsprocesser m.m.