Alla nyheter

Fem nya partners på Delphi till årsskiftet

Delphi förstärker sin verksamhet med fem nya partners med verkan 1 januari 2019.

Simon Arvmyren, placerad på Stockholmskontoret, arbetar främst med skiljeförfaranden och annan kommersiell tvistlösning. Utöver sitt arbete som processjurist har Simon flera uppdrag som föreläsare inom process- och förmögenhetsrätt.

Magnus Berterud, placerad på Stockholmskontoret, är specialiserad inom arbetsrätt och har omfattande erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning vid M&A-transaktioner och processer vid både allmän domstol samt vid skiljeförfaranden.

Rickard Isacson, placerad på Stockholmskontoret, är specialiserad på M&A och arbetar löpande med transaktioner, så väl nationella som gränsöverskridande inom olika branscher.

Christian Härdgård, placerad på Malmökontoret, är specialiserad på upphandlingsfrågor samt miljö- och fastighetsrättsliga ärenden. Han har arbetat inom sina rättsområden vid såväl domstol som myndighet.

Micael Karlsson, placerad på Malmökontoret, är specialiserad inom avtals- och bolagsrätt och arbetar framförallt med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, IPO:er och kommersiella avtal.

”Vi är mycket glada att välkomna fem nya partners som alla under sin tid på Delphi varit uppskattade medarbetare. Samtliga bidrar med stark kompetens inom sina respektive områden och har en vilja att utveckla och driva byrån framåt”, säger David Aversten, executive partner på Delphi.


Relaterat innehåll