Alla publikationer

Förbättrade villkor för återkrav av olagligt statsstöd och ökade risker för mottagare av olagligt statsstöd – kommentarer till förslaget till en ny svensk lag om statsstöd, februari 2013