Alla publikationer

Juridisk persons besittningsskydd till bostad, Fastighetsfakta nr 1 2018

En bostadshyresgäst har som utgångspunkt rätt att bo kvar i lägenheten till dess hyresgästen själv säger upp hyresavtalet. Denna rätt, som tillkommit för att trygga hyresgästens besittning till sitt hem, kallas besittningsskydd. Vad gäller när ett aktiebolag eller annan juridisk person, som ju omöjligt kan ha något hem, hyr en lägenhet för bostadsändamål?

Artikel skriven av associate Anton Melander.