Alla publikationer

Ny rättspraxis från Arbetsdomstolen angående åldersdiskriminering, december 2015

Associate Sofie Haggård Larsson skriver om en dom från i höstas då Arbetsdomstolen slog fast att ett buss- och taxibolag diskriminerat tre yrkesförare som blivit av med sina behovsanställningar i samband med att de fyllde 70 år.