Alla publikationer

Nya regler för gryningsräder – är du beredd om företaget får oväntat besök?, december 2015

Den 1 januari 2016 träder nya regler i kraft vilka ger Konkurrensverket lagstöd för att under vissa omständigheter ta med s.k. speglade hårddiskar från företaget vid gryningsräder och att granska dem i verkets egna lokaler. Partner Elisabeth Eklund och advokat Oscar Jansson redogör här för vad de nya reglerna innebär för företag och varför företagets företrädare noga bör överväga huruvida Konkurrensverket ska få denna rätt.