Alla publikationer

Förslag på nya bestämmelser om utvidgat ansvar för miljöbrott vid hantering av avfall, december 2015

Advokat Christian Härdgård och associate Christina Hellström skriver om den lagändring som föreslås träda i kraft 1 maj 2016 angående att det straffbara området för miljöbrott i samband med avfallshantering utökas. Förslaget innebär att all hantering av avfall som kan medföra en förorening som är skadlig för djur, växter och människors hälsa, ska vara straffbart.