Alla publikationer

Likhetsprincipens tynande tillvaro – om ökat beslutsutrymme för bostadsrättsföreningar, december 2015

Advokat Anna Moll skriver om utvecklingen i praxis av den s.k. likhetsprincipen inom föreningsrätten. Att nå framgång i en domstolsprocess med en talan som grundar sig på en felaktig tillämpning av likhetsprincipen vid beslut om hur den egna fastigheten ska hanteras är svårt och medlemmar som vill ta strid mot sin bostadsrättsförening bör iaktta försiktighet.