Alla publikationer

Nya bestämmelser gällande verksamhetsutövares rättsäkerhet vid omgivningsbuller, december 2015

Associate Christina Hellström och advokat Christian Härdgård skriver om de nya bestämmelserna i miljöbalken gällande ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare, som träder i kraft från och med den 1 januari 2016