Alla publikationer

Ny kod för bolagsstyrning, december 2015

Advokat Therese Jönsson skriver om den nya koden för bolagsstyrning som trädde i kraft 1 november 2015 och vad som ändrats sedan den senast reviderades 2009.