Alla publikationer

Överföring av personuppgifter till USA – Safe Harbor-principerna underkända, december 2015

Den 6 oktober 2015 meddelande EU-domstolen en dom som sedan dess har fått en hel del uppmärksamhet både i svensk och utländsk media. Domen innebär att de så kallade Safe Harbor-principerna underkänns och därmed inte längre får användas som stöd för att överföra personuppgifter till USA. Associate Angelica Lundqvist skriver om vad detta innebär och vad vi kan förvänta oss framöver.