Alla publikationer

När kan du få ersättning från lokalhyresvärden till följd av störningar/säga upp avtalet i förtid

I början av sommaren 2019 kom ett avgörande från Högsta domstolen där domstolen noggrant redogjorde för vilka omständigheter som är betydelsefulla vid en bedömning om en lokalhyresgäst har rätt till nedsättning av hyran vid brist i det förhyrda objektet och även om det förelåg rätt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet i förtid till följd av störningarna.

Denna artikel är skriven av Marita Gröndahl, läs hela artikeln genom länken nedan.