Tech Blog

Ännu inget resultat i Safe Harbor förhandlingar

Deadline för att åstadkomma ett ”nytt Safe Harbor” var satt till den 31 januari. Ännu har ingen överenskommelse uppnåtts men förhandlingar pågår. Intressant läsning om status hittar du här.

Föregående inlägg

Nästa inlägg