Tech Blog

Domstolen underkänner Safe Harbor!

Idag kom EU domstolens dom avseende Safe Harbours vara eller icke vara och i linje med Generaladvokatens yttrande underkände domstolen Safe Harbour och upphävde kommissionens beslut. Domen får till följd att den irländska tillsynsmyndigheten är skyldig att utreda Maximilian Schrems anmälan med all vederbörlig omsorg och att det ankommer på myndigheten att efter avslutad utredning besluta huruvida det finns anledning att avbryta överföringen av uppgifter om europeiska Facebookanvändare till Förenta staterna på grund av att detta land inte erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

För mer läsning se länk