Tech Blog

Europeiska datatillsynsmannen uppmanar Rådet att skynda på

Av Christine Storr (Kirchberger)

Den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har nyligen uppmanat Rådet att fortsätta lagstiftningsprocessen tillsammans med Europaparlamentet, helst före utgången av 2014. EDPS understryker att dataskyddsreformen är mycket viktigt för att skydda rättigheterna enligt Artiklarna 7 och 8 i EU:s rättighetsstadgan:

The EDPS urges the Council to make substantive progress on these issues as soon as possible and encourages it not to weaken what is currently a robust and comprehensive proposal for a Regulation. In addition, the Council must ensure that the Regulation remains inclusive of the public sector, furthers the harmonisation and consistency of EU data protection through the one-stop-shop principle and introduces the principle of accountability and instruments for stronger enforcement, in order to better ensure compliance with the legislation.

Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet som pdf här.

Datatillsynsmannens uppdrag är att se till att fysiska personers personliga integritet i samband med behandlingen av personuppgifter respekteras av EU:s institutioner. Under 2013 genomförde EDPS flera undersökningar och förhandskontroller, samarbetade med Artikel 29-gruppen och publicerade flera yttranden i samband med EU:s arbete kring personlig integritet och säkerhet. Årsrapporten för 2013 kan läsas i sin helhet på engelska här och som sammanfattning här (pdf). Ett videomeddelande från Peter Hustinx kan även ses här.

Med anledning av Europaparlamentsvalet avgår nuvarande EDPS Peter Hustinx, och en ny datatillsynsman kommer tillsättas snart (pdf).