Tech Blog

Fortsättning på Privacy Shield

Av Christine Storr (Kirchberger)

Som fortsättning på våra tidigare inlägg här och här om EU:s Privacy Shield kan rapporteras att en kommitté diskuterar och granskar förslaget till Privacy Shield för närvarande. Enligt Artikel 31  dataskyddsdirektivet ska kommittén vara sammansatt av företrädare för medlemsstaterna med kommissionens företrädare som ordförande, och yttra sig över vissa åtgärder. Kommittén för skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter har träffats de senaste veckorna, och kommer ha sammanträden de närmaste veckorna också. Alla texter till Privacy Shield finns tillgängliga här.

Enligt ett Twitter inlägg från Dr. Carlo Piltz, som följer utvecklingen verkar flera ändringar möjliga:

Dr. Carlo Piltz@CarloPiltz

: Summary record of the last Art. 31 Committee meeting. Possible changes to Annex II.

Artikel 29 gruppen har tidigare i år uttalat sig kritiskt till texterna för Privacy Shield som hade utarbetats av USA och EU Kommissionen tillsammans. Även om gruppen välkomnande de viktiga förbättringar av Privacy Shield jämfört med Safe Harbour beslutet, noterades farhågor på vissa kommersiella aspekter och på statliga myndigheters tillgång till personuppgifter. Man påpekade även en allmänn otydlighet på grund av att Privacy Shield består av olika typer av dokument som delvis innehåller motstridig information. Uttalandet finns som pdf här och pressmeddelandet här. Några nyckel punkter:

Eduardo Ustaran@EUstaran

Reminder of what Article 29 Working Party thought of .

Kommitténs granskningsprocess verkar vara fördröjd men minst ett möte är inplanerad nästa vecka. Vi håller er uppdaterade!

PS: Det kan även nämnas att amerikanska regeringen vill ansluta sig till Europe vs Facebook (Max Schrems) rättegången i Irland.