Alla aktiviteter

Byggjuridik för underentreprenörer

Underentreprenören är i många avseenden beroende av huvudentreprenören och andra underentreprenörer för att kunna utföra sina arbeten effektivt. Rollen som underentreprenör är komplex och det uppstår ofta problem bland annat när

• huvudentreprenören brister i sin samordning,
• underentreprenören inte får påbörja sina arbeten i tid,
• projekteringen är bristfällig,
• det uppstår skador på de färdigställda arbetena före slutbesiktning, och
• huvudentreprenören inte betalar i tid.

Vid frukostseminariet ger Delphis entreprenadjurister praktiska råd kring hur du som underentreprenör kan agera för att tillvarata din rätt.

Datum: Tisdag 22 oktober
Tid: 08:00 – 09:15, frukost från klockan 07:30
Plats: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg

Anmäl dig här senast den 18 oktober, antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på frukost@delphi.se

Välkommen till Delphi!