Alla aktiviteter

Entreprenörsansvar för lönefodringar

För Sveriges Bolagsjuristers räkning

Från och med den 1 januari 2019 löper entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen risk att behöva betala lön till sina underentreprenörers arbetstagare, i och med den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar som då trädde i kraft. Lagen syftar till att skydda bygg- och anläggningsbranschens arbetstagare och göra det lättare för dem att få ut sin lön och motverka osund konkurrens i branschen. Företagen i byggbranschen behöver nu se över sina verksamheter så att de är anpassade till det nya landskapet.

Genom typfall och exempel ”provkör” föreläsarna lagen och undersöker vilka konkreta utfall olika scenarion ger. Utifrån resultaten presenteras sedan ett antal förslag till åtgärder som branschens aktörer kan och bör vidta för att anpassa sina verksamheter till de nya reglerna. Som deltagare får du bland annat kunskap om:

• Innehållet i den nya lagen
• Lagens bakgrund och syfte
• Vilka situationer som lagens regler omfattar
• Förhållandet mellan vissa kollektivavtals reglering av huvudentreprenörsansvar och lagens reglering
• Nödvändiga underrättelser och tidsfrister vid framställande och mottagande av krav enligt lagen
• Lämpliga åtgärder för branschens aktörer med anledning av lagen

FÖRELÄSARE:
Daniel Orrö – Associate på Delphi
Elin Siwers – Senior Associate på Delphi

Datum: Onsdag, 20 november 2019
Tid: 08:00 – 09:15, frukost serveras från klockan 07:30
Plats: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29 Göteborg

Anmäl dig här.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på frukost@delphi.se. Seminariet är kostnadsfritt, anmälan sker senast 18 november.

Välkommen till oss på Delphi!