Alla aktiviteter

Hyresrättsliga konsekvenser av störande arbeten såsom Västlänken

Endast för medlemmar från Sveriges Bolagsjurister. 

Byggnationen av större infrastrukturprojekt i Sverige såsom exempelvis Västlänken innebär störningar för många hyresgäster. Gemensamt för dessa större infrastruktursatsningar är att arbetena pågår under flera år. Just gällande byggnationen av Västlänken i Göteborg kommer vissa delar av staden att påverkas på flera sätt och till vissa områden i staden kommer tillgängligheten under perioder att vara begränsad. Många områden kommer också drabbas av andra typer av störningar, exempelvis buller.

Hyresgäster som upplever sig störda av arbetena kan komma att rikta ersättningsanspråk mot sina hyresvärdar. Under detta seminarium går våra experter inom hyresrätt, Anders Hulegårdh och Anton Melander, igenom vilket ansvar en hyresvärd har för arbeten som genomförs av tredje man och hur fastighetsägare kan minimera sin riskexponering i detta avseende. Har du fastigheter som påverkas av byggnationen av Västlänken eller annan störande byggnation är detta ett seminarium som kan spara dig mycket pengar.

Föreläsare:
Anders Hulegårdh – Partner / Advokat på Delphi
Anton Melander – Senior Associate / Advokat på Delphi

Datum: Torsdag, 12 september
Tid: 08.00-09.15, frukost serveras från 07.30
Plats: Östra Hamngatan 29, Göteborg

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på frukost@delphi.se

Välkommen till oss på Delphi!