Alla aktiviteter

Webinar: Personuppgiftsincidenter

Lär dig det viktigaste om personuppgiftsincidenter på en kort digital kurs

I GDPR finns krav på att ha rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter. I många fall behöver personuppgiftsincidenter anmälas till tillsynsmyndigheten och i vissa fall behöver även drabbade individer informeras. Under två utbildningstimmar ger Agnes Hammarstrand och Linn Hallberg er den information ni behöver för att kunna identifiera vad som är en personuppgiftsincident, bedöma när en incident ska anmälas och när ni behöver informera drabbade individer. Under utbildningen får ni även med er praktiska tips för att kunna sätta effektiva och enkla rutiner i ert företag för att följa GDPR.

Kursledare: Agnes Hammarstrand och Linn Hallberg

Kursen ges på distans
Pris 2 500 kr
Kursavgiften om 2 500 kr inbetalas till Advokatfirman Delphi i Göteborg KB:s bankgiro 5357-1014 i samband med anmälan. Ange företagsnamn, namn på kursdeltagare, fakturaadress.

Innehåll:

  • Introduktion och översikt
  • Vad är en personuppgiftsincident?
  • När ska en incident anmälas?
  • Hur anmäla?
  • När och hur informera registrerade?
  • Förbereda och förebygga – vad är en bra rutin och hur kan man arbeta praktiskt?

Datum: 4 mars 2021
Tid: 08.30 – 10.30

Anmäl dig till webbinariet här


Relaterat innehåll