Alla aktiviteter

Webinar: Arbetsmiljö – en djupdykning och praktiska tips

Under detta webbinarium fokuserar vi på det praktiska arbetsmiljöarbetet och guidar dig genom arbetsgivarens skyldigheter, ansvar för arbetsmiljön, utmaningarna med fördelning av arbetsmiljöansvar, förhållandet till Arbetsmiljöverket, vad som händer om olyckan är framme, och mycket mer. Genom hela föreläsningen väver vi in exempel från verkligen och ger praktiska tips på hur ni kan utveckla ert arbetsmiljöarbete.

Nedan är exempel på områden vi kommer att prata om:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dokumentation
  • Arbetsmiljöansvar och utmaningarna vid in- och uthyrning av personal samt arbetsplatser där flera aktörer verkar
  • Fördelning av arbetsmiljöansvar
  • Arbetsmiljöverkets arbete – inspektioner, underrättelse, föreläggande, förbud och sanktionsavgift
  • Tillbud och arbetsplatsolyckor – hur arbetsgivaren bör agera om olyckan är framme
  • Straffansvar vid olycksfall – företagsbot och personligt ansvar
  • Förundersökning och processen vid misstänkt arbetsmiljöbrott
  • Kommunikation med och agerande i förhållande till Arbetsmiljöverket, polis och åklagare
  • Strafföreläggande och förhandling i domstol
  • Kris- och mediehantering

Varmt välkommen till detta kostnadsfria webbinarium med Emma Bädicker och Mathilda Benoni.

Datum: Tisdag 9 april
Tid:
Föreläsning: 08:00-09:00, frågestund: 09:00-09:15
Plats: 
Online

Föregående inlägg

Nästa inlägg


Relaterat innehåll

GDPR-update