Alla aktiviteter

Webinar: Favorit i repris – Driva Brf-projekt i motvind

Det råder för närvarande stor osäkerhet i bostadsbyggsektorn och på bostadsmarknaden som helhet. Projekt för nyproducerade bostadsrätter har avstannat på grund av bristande efterfrågan. Även Brf-projekt som är under produktion står inför utmaningar med köpare som vill hoppa av. Advokatfirman Delphi höll tillsammans med Trä- och möbelföretagen den 9 maj ett mycket uppskattat webinar gällande utmaningar i Brf-projekt där David Johnsson, Anders Hulegårdh och Oscar Friedrich gick igenom hur bostadsutvecklare kan driva Brf-projekt under de svåra förhållanden som nu råder på bostadsmarknaden. På begäran hålls detta webinar igen.

Innehåll:
1. Trender och framtidsutsikter inom bostadsbyggsektorn och det rådande makroekonomiska läget
2. Att tänka på när förhandstecknare vill frånträda ingångna förhandsavtal i Brf-projekt
3. Legala verktyg för att skapa framdrift i projekt
Seminarium och frågestund kl. 8-9

Länkar för kontext:
https://sverigesradio.se/artikel/kris-for-smahusbranschen-det-ar-tvarstopp
https://sverigesradio.se/artikel/rantorna-far-fler-att-forsoka-hava-huskop
https://www.delphi.se/sv/publikationer/fastighet-och-entreprenad-sv/framdrift-i-bostadsutvecklingsprojekt-trots-begransad-efterfragan-pa- nyproducerade-bostadsratter-2/

Plats: Online
Datum: 30 maj
Tid: 08.00-09.00

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkomna!


Relaterat innehåll