Alla aktiviteter

Externt webinar: Vad är en cookie och vad har det att göra med GDPR?

Den 29 juni håller Emilia Larson tillsammans med Cookie Information ett webbinarium med fokus på cookies och när er cookiesanvändning innebär att GPDR gäller. Vi kommer bland annat dela med oss av våra bästa tips om hur ni genomför cookieprojektet och inventerar cookies. Ett inte helt enkelt projekt som kräver samarbete mellan jurister, IT och marknadsföring.

Huvudpunkterna som diskuteras är:

  • Vad är cookies enligt svensk lagstiftning?
  • Vid användning av cookies – när tillämpas GDPR?
  • Vad bör ni tänka på när ni använder olika typer av spårning?
  • Vad behöver företag generellt mest hjälp med inom detta ämne?
  • Hur kombinerar ni marknadsföring, juridik och IT?

Anmäl dig till webbinariet via länken här