Alla aktiviteter

Webinar: Covid-19 – Är ditt företag rustat för svåra tider?

Advokatfirman Delphi bjuder tillsammans med Grant Thornton in till ett affärsrelaterat covid-19-webbinarie.

Utvecklingen kring covid-19 är oförutsägbar, men att många företag redan har drabbats eller riskerar att drabbas är tyvärr ett faktum. Regeringen har därför presenterat ett antal krispaket, det senaste 30 april. Det har resulterat i att informationsflödet från näringslivet och det offentliga har varit omfattande, men samtidigt nödvändigt och välkommet. Utmaningen är att sålla i detta samt genomföra i praktiken.

För bolag med en i grunden lönsam verksamhet men som tillfälligt hamnat i betalningssvårigheter, kanske på grund av effekterna av covid-19, kan en företagsrekonstruktion vara ett alternativ till lösning. Vad är förutsättningarna för en företagsrekonstruktion, hur går en företagsrekonstruktion till och vilka frågor uppkommer vanligtvis?

Vi diskuterar kring detta och delar även med oss av relevanta tips och råd utifrån våra erfarenheter tillsammans med Advokatfirman Delphi.

Program:

Grant Thornton

  • Relevanta rådgivningstips på åtgärder, översyn och riskhantering med anledning av corona
  • Optimal lönehantering, till exempel sjuklön, permittering, reducerade arbetsgivaravgifter
  • När måste man upprätta kontrollbalansräkning?
  • Coronautbrottets inverkan på årsredovisningen respektive revisionsberättelsen

Advokatfirman Delphi

  • Förutsättningar för inledande av en företagsrekonstruktion
  • Verkningar av beslut om företagsrekonstruktion
  • Momenten i en företagsrekonstruktion ”steg-för-steg”
  • Vanliga frågor vid en företagsrekonstruktion

Vi avslutar med en frågestund på ca 30 min via en chattfunktion. Det är också möjligt att ställa frågor under webbinariet.

Datum: 20 maj
Tid: 08:00 – 09:00
Plats: Online

Anmälan sker här.

Varmt välkommen!


Relaterat innehåll

GDPR-update