Alla aktiviteter

Hur ska du hantera insiderinformation? Lär känna MAR

Marknadsmissbruksförordningen (MAR) ställer höga krav på bolags kommunikation och hantering av insiderinformation i olika situationer. Vad säger MAR, hur gör man för att följa MAR och hur effektiviserar man regelefterlevnaden?

Delphis experter kommer tillsammans med representanter från InsiderLog och Redeye att belysa bl.a. följande frågor:
• Diskussion kring aktuell praxis
• Vad är insiderinformation och hur ska den hanteras?
• Upprättande av insiderförteckning/loggbok (inkl. automatiserad hantering)
• Rapportering av transaktioner
• Marknadsmissbruk (inkl. insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation)

Morgonens talare är:

Anders Jemail och Micael Karlsson, Partners / Advokater på Delphi Anders och Michael är specialiserade på rådgivning inom områdena aktiemarknad, bolagsrätt, kapitalanskaffning och företagsöverlåtelser.

Catharina Pramhäll, Redeye
Catharina Pramhäll är ansvarig för Certified Adviser-tjänsten på Redeye. Redeye erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking och är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology.

Mazdak Shiasi, InsiderLog
Mazdak är CEO på InsiderLog. InsiderLog automatiserar hanteringen av insiderinformation och loggböcker på ett sätt som både sparar tid och säkerställer compliance med MAR.

Registrera dig genom att klicka här, senast den 14 januari.

Datum: Tisdag, 21 januari 2020
Tid: 08:30 – 09:45, frukost från 08:00
Plats: Advokatfirman Delphi, Nordenskiöldsgatan 11A, Malmö

Varmt välkomna!