Alla aktiviteter

Kallelse till möte för ICC:s medlemmar med engagemang inom konkurrensfrågor

Hur kan konkurrensregler användas till företags fördel? Elisabeth Eklund och Karin Roberts från Advokatfirman Delphi, inleder mötet med att att redogöra för trenden hos EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter att bötfälla företag för vertikala konkurrensbegränsningar. De kommer även att diskutera hur digitaliseringen spelar en roll i konkurrensmyndigheternas prioriteringar.

Mötet utgår från kommissionens agenda som återfinns här.

Datum: Tisdag, 26 november
Tid: 14:30 – 16:30
Plats: ICC, Brunnsgatan 2

Anmälan sker genom att kontakta Emma Nordin via emma.nordin@icc.se.