Alla aktiviteter

Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen

Med anledning av rådande omständigheter kring SARS-CoV-2 (Covid-19) har Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen tyvärr meddelat att Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen den 18 mars är inställd.

Dagen kommer att hållas längre fram och Föreningen återkommer med nytt datum.

 

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen inbjuder till ett halvdagsseminarium den 18 mars 2020 på Handelshögskolan i Stockholm. Seminariet efterföljs av mingel med enklare förtäring.

Programmet

13.00 Ulf Bernitz och Lars Henriksson hälsar välkommen

Senaste praxis i konkurrensrättsliga mål

13.10 – 14.00 Docent Björn Lundqvist, Universitetslektor i europarätt vid Stockholms universitet
”Den senaste utvecklingen i EU-domstolarnas praxis i konkurrensmål”

Paneldiskussion om aktuell konkurrensrättslig praxis

14:00 – 14:30 Professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Advokat Per Karlsson, grundare, Advokatfirman Per Karlsson & Co, Advokat Elisabeth Eklund, partner, Advokatfirman Delphi. Moderator: Professor Ulf Bernitz

Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter – nytt lagförslag

14:30 – 15:00 Fredrik Nordenfelt, ämnesråd på Näringsdepartementet
15:00 – 15:20 Kaffe

Senaste praxis i marknadsrättsliga mål

15:20 – 16:00 Advokat Linn Morin och Jur.kand. David Ramsjö, Sandart & Partners Advokatbyrå ”En genomgång av den senaste utvecklingen i EU- och svensk rättspraxis”
Kommentator: Professor Ulf Bernitz

Användningen av miljö- och klimatpåståenden i marknadsföring

16:00 – 16:30 Niklas Briselius och Tobias Eltell, jurister, Sveriges annonsörer

Marknadsetisk praxis angående miljö- och klimatargumentation i marknadskommunikation

17.00 – 17.30 Elisabeth Trotzig, reklamombudsman och Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen
17.30 – Mingel med enklare förtäring.

Plats: Handelshögskolan i Stockholm Ingång via Sveavägen 65
Sal: KAW
Datum: onsdagen den 18 mars 2020 Tid: 13.00 – 17:30
Mingel med enklare förtäring kl. 17:30 – 20:00
Anmälan via: kmf@marlaw.se
Pris: 95 kr för medlemmar och 395 kr för icke medlemmar. Avgiften faktureras. Anmäl dig senast fredagen den 13 mars. Antal platser är begränsat.

Varmt välkommen!


Relaterat innehåll