Alla aktiviteter

Nyheter inom arbetsrätten – Avgöranden och förändringar att uppmärksamma

Den 20 mars 2024 är du varmt välkommen att delta på ett webbinarium där vi redogör för nyheter inom arbetsrätten.

Arbetsdomstolen har under det senaste året avgjort flertalet intressanta mål och bland annat tagit ställning i frågor som rör vaccinationspolicys och neutralitetspolicys, företrädesrätt till återanställning och undantag från skyddsbestämmelserna i LAS. Under webbinariet kommer vi att gå igenom och kommentera dessa avgöranden utifrån ett praktiskt HR-perspektiv.

Vi kommer även att redogöra för de praktiska förändringar och svårigheter som nya LAS har medfört samt gå igenom de nyheter och förändringar på lagstiftningsfronten som du som arbetsgivare bör uppmärksamma.

Webbinariet leds av Magnus Berterud, Partner / Advokat, Emmy Falck, Senior Associate / Advokat, Felix Norgren, Associate och Ida Nordmark, Associate, som alla arbetar inom Delphis arbetsrättsgrupp.

Webbinariet hålls onsdagen den 20 mars klockan 09:00-10:00. Webbinariet kommer även att spelas in och alla anmälda kommer få en länk till inspelningen efter webbinariets slut. Notera att anmälan stänger den 15 mars och att anslutningslänken skickas ut under morgonen den 20 mars.

Datum: 20 mars
Tid: 09:00-10:00
Plats: Online

Föregående inlägg

Nästa inlägg


Relaterat innehåll

GDPR-update