Alla aktiviteter

Nyheter på dataskyddsområdet

Efter sex år med GDPR händer det fortfarande mycket på området. Arbetar du med GDPR och vill hålla dig uppdaterad på det senaste? Då är du varmt välkommen till Delphis webbinarium där vi bjuder på en uppdatering med de senaste nyheterna på dataskyddsområdet samt ger praktiska tips och uppmärksammar vanliga fallgropar.

Datum: 23 maj
Tid: 10.00-11.00
Plats: Online

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls av Advokat Lovisa Lennström, Associate Olivia Svedmark och Associate Rebecka Undén. Vänligen notera att detta är ett webbinarium vilket innebär att du deltar online. Anmälan görs via knappen längst ned och anslutningslänken skickas ut under morgonen den 23 maj. Varmt välkommen!

Kommer snart: Delphis webbinarieserie om data
Givet den explosionsartade utvecklingen av generativ AI det senaste året har många rättsliga frågor kopplat till dataanvändning fått stor uppmärksamhet och även föranlett många rättsliga prövningar och tvister världen över. Frågor om datas rättsliga ställning är komplex och berörs av många olika regelverk. Som ett led i den pågående diskussionen om juridiken kring data kommer Delphi under hösten 2024 arrangera fyra webbinarier om data:

De nya dataregelverken – Data Act och Data Governance Act
Vid seminariet går Delphi igenom huvuddragen i de nya regelverken och diskuterar även vad de kan få för betydelse för synen på rättslig reglering av data i andra sammanhang – exempelvis i avtal.

AI och upphovsrätten – genererat innehåll, träningsdata och skrapning
Seminariet fokuserar på frågor kopplade till data vid AI-användning, både vad gäller träningsdata och innehåll som genereras med hjälp av AI-teknik. Delphi går bland annat igenom centrala bestämmelser i upphovsrättslagstiftningen, den nya AI-förordningens reglering som har bäring på upphovsrätten samt annan aktuell praxis och rättsutveckling.

AI och personuppgiftsbehandling
Vid seminariet behandlas AI-användning i relation till personuppgiftsbehandling. Exempel på frågeställningar är fördelning av personuppgiftsansvar, grundläggande principer för personuppgiftsbehandling och automatiska beslut och profilering. Även AI-förordningens nya bestämmelser med bäring på personuppgiftsbehandling och dess förhållande till GDPR diskuteras.

Nyhetspass – senaste nytt på dataområdet
Vid nyhetspasset går Delphi igenom andra nyheter på dataområdet som inte behandlats under de tidigare seminarierna, t.ex. nya tillsynsbeslut och andra praktiska tips för att hantera rättsliga frågor kopplade till data.


Relaterat innehåll