Alla aktiviteter

Webbinar: Schrems II och lagförslag om tystnadsplikt för IT-leverantörers personal

Nytt om överföring av personuppgifter till tredje land (Schrems II)

I juli ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-ramverket men lät EU-kommissionens beslut om standardavtalsklausuler leva vidare. Kort efter domen godkände även Datainspektionen för första gången ett företags bindande företagsbestämmelser (BCR). Vad får allt detta för konsekvenser för möjligheterna till fortsatt överföring av personuppgifter till länder utanför EU?

Nytt lagförslag om straffsanktionerad tystnadsplikt för IT-leverantörers personal

Den sista augusti var det tänkt att vi skulle få ta del av en utredning med bland annat förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen för att underlätta digitaliseringen av offentlig sektor. Utredningen har nu tyvärr fått förlängd tid till den 31 januari 2021. I augusti kom dock resultatet av en annan intressant utredning på samma tema. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att personal till tjänsteleverantörer som ägnar sig åt ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring” av sekretesskyddade uppgifter ska omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt. Ett förslag som är tänkt att göra det rättsligt möjligt att röja vissa sekretesskyddade uppgifter till IT-leverantörer. Vad innebär teknisk bearbetning eller teknisk lagring och vad kan lagförslaget få för konsekvenser?

Webbinariet leds av advokat Peter Nordbeck och associate Adam Odmark. Det kommer att finnas en chattfunktion för frågor, vilka kommer att besvaras antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.

Datum: Fredag 18 september
Tid:
09.30 – 10.30

 

Schrems II och lagförslag om tystnadsplikt för IT-leverantörers personal from Delphi on Vimeo.


Presentation

Presentation "Schrems II och lagförslag om tystnadsplikt för IT-leverantörers personal"


Relaterat innehåll