Alla aktiviteter

Webinar: Schrems II – vad har hänt sedan domen?

Den 23 april är du varmt välkommen att delta på ett webinar där vi kommer att gå igenom några av de viktigaste nyheterna på området sedan Schrems II-domen och dela med oss av våra reflektioner.

I juli förra året ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-ramverket i det uppmärksammade Schrems II-målet. Sedan dess har Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) publicerat ett utkast till rekommendationer om hur man bör förhålla sig till reglerna om tredjelandsöverföring i GDPR och tillsynsmyndigheter runt om i EU har initierat granskningsärenden. Kommissionen har även publicerat utkast till nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar som inom en snar framtid förväntas ersätta nuvarande versioner.

Vid detta webinar kommer vi att gå igenom några av de viktigaste nyheterna på området sedan Schrems II-domen och dela med oss av våra reflektioner.

Webbinariet leds av Peter Nordbeck och Adam Odmark. Det kommer att finnas en chattfunktion för frågor, vilka kommer att besvaras antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.


Presentation