Alla aktiviteter

Webinar: Nya konsumentregler

En rad nya regler är på gång i syfte att stärka konsumentskyddet. För näringsidkare som vänder sig till konsumenter innebär de nya reglerna bland annat utökade krav på information och transparens, ändrade regler vid fel och sanktionsavgifter vid överträdelse i nivå med GDPR.

Välkommen på ett webinar där Rebecka Harding berättar om nya konsumentregler.

Datum: Torsdag 23 april
Tid: 12:00 – 13:00
Plats: Online

Anmäl dig här.

Välkomna!

Inspelning av webinariet finner du nedan.
Föreläsare: Rebecka Harding