Rolf Karlsson

Rolf Karlsson

Göteborg | Senior Counsel / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 53

E-post: rolf.karlsson@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Rolf Karlsson arbetar bland annat med försäkringstvister samt bygg- och fastighetsrelaterade tvister inför skiljenämnder och domstolar. Vidare lämnar han löpande rådgivning och upprättar kontraktshandlingar i större projekt. Därutöver biträder han företag i fastighets- och entreprenadrättsliga frågor i samband med bolags- och fastighetsöverlåtelser.


Resumé


Relaterat innehåll