Alla nyheter

Delphi rådgivare vid emission av units och listning av SelectImmune Pharma AB på Spotlight Stock Market

Advokatfirman Delphi har biträtt SelectImmune Pharma AB (”SelectImmune”) i samband med emission av units motsvarande cirka 30 MSEK samt listning på Spotlight Stock Market.

SelectImmune har erhållit godkännande för handel av bolagets aktier på Spotlight Stock Market med första handelsdag idag den 26 juni 2019.

SelectImmune är ett innovativt biotech-bolag som utvecklar immunoterapi som alternativ till antibiotika. Forskningen som utgör basen för SelectImmunes verksamhet har bedrivits i över 20 år vid Lunds universitet vilket har resulterat fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning utan antibiotika. Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till kliniskt proof-of-concept innan de vidareutvecklas eller licensieras ut till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Matilda Karlsson och Clara Jarbrand.