Alla nyheter

Delphi biträder styrelsen i Nordic Camping & Resort AB (publ) i samband med offentligt uppköpserbjudande från Norvestor

Advokatfirman Delphi företräder styrelsen i Nordic Camping & Resort AB (publ) i samband med ett offentligt uppköpserbjudande från RCN Intressenter II AB, indirekt ägt av Norvestor VII L.P. som förvaltas av Norvestor Equity AS.

 

Alla aktieägare i Nordic Camping erbjuds 30 kronor kontant per aktie i Nordic Camping och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 284 miljoner kronor. Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 15 november 2016 och avslutas den 6 december 2016. Nordic Campings aktie är listad på AktieTorget.

Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 14 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där gästens helhetsupplevelse står i centrum.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, huvudsakligen biträdd av Andreas Wirén och Rebin Ahmad.