Alla nyheter

Delphi har biträtt Briox AB vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare åt Briox AB (publ.) vid en företrädesemission om cirka 21 MSEK. Emissionen blev övertecknad och teckningsperioden avslutades den 29 februari 2016.

 

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige.

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till Briox AB i samband med företrädesemissionen.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Andreas Wirén och Marcus Halling.