Alla nyheter

Delphi har varit rådgivare vid Cleantech Invests spridningsemission och sekundärnotering på Nasdaq Stockholm First North

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare i samband med att Cleantech Invest Plc (“Cleantech Invest” eller “Bolaget”) genomför en sekundärnotering på Nasdaq Stockholm First North och en spridningsemission. Bolaget är sedan tidigare primärnoterat vid Nasdaq Helsingfors First North.

 

Cleantech Invest har genomfört en emission av A-aktier med tillhörande teckningsoptioner i syfte att bredda Bolagets ägarbas samt öka medvetenhet om Bolaget i Sverige. Erbjudandet på cirka 10 MSEK har tecknats till 363 procent av 1233 nya aktieägare, vilket uppskattningsvis dubblar antalet aktieägare i bolaget. Bolaget kommer att ansöka om sekundärnotering av deras A-aktier på Nasdaq Stockholm First North. Handel med A-aktier förväntas påbörja den 6 april 2016.

G&W Kapitalförvaltning har agerat finansiell rådgivare till Cleantech Invest i samband med transaktionen.

Delphis team bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg samt Frida Lager.