Alla nyheter

Delphi rådgivare åt Rejlers AB vid accelererad bookbuilding process

Advokatfirman Delphi har biträdd Rejlers vid en accelererad bookbuilding process som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken i egenskap av finansiell rådgivare till Rejlers. Tecknare i nyemissionen utgörs av ett antal större befintliga och nya aktieägare, både svenska och internationella institutionella investerare.

 

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Rejlers finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm och första handelsdag beräknas till den 23 december 2015.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, ansvarig partner, Andreas Wirén och Marcus Halling.