Alla nyheter

Föreningen Swedish Software och advokatfirman Delphi tar fram nya standardavtal för IT-marknaden

Advokatfirman Delphi har medverkat vid en omfattande revidering och modernisering av föreningen Swedish Softwares standardavtal.

 

Delphi har på uppdrag av Swedish Software tagit fram en komplett uppsättning standardavtal för IT-marknaden – ett verktyg för en starkare svensk programvaruindustri. De nya standardavtalen innefattar traditionellt licensavtal, avtal för molntjänster samt avtal för konsulttjänster, underhåll och support. Avtalen ger därmed branschen en komplett uppsättning verktyg för att kunna göra affärer som involverar programvara, och är anpassade för programvaru- och konsultföretag. De är skrivna för svenska aktörer, men är även anpassade för att möjliggöra en internationell expansion. De nya standardavtalen är också utformade för att underlätta för nya distributionsformer, så som Cloud Services och leverans genom integratörer och partner.

Delphi har utöver standardavtalen även tagit fram ett partner- och distributionsavtal för Swedish Software. Avtalet ska stötta föreningens expansion genom partners och återförsäljare. Swedish Software är en intresseförening för företag som äger och utvecklar programvara. Föreningen, som grundades 1984, drivs utan vinstsyfte och har idag ett åttiotal medlemsföretag.

”Delphi har med sin 25 år långa erfarenhet inom området en unik kunskap om både branschen och om vilka avtalskonstruktioner som fungerar. Det är en kunskap som vi gärna förmedlar till IT-branschen genom Swedish Software”, säger Agne Lindberg, partner på Delphi.

”För Swedish Softwares medlemmar är avtalen ett viktigt verktyg för att våra medlemmar ska kunna växa och få bra relationer med sina kunder och partners. Advokatfirman Delphis branscherfarenhet har varit mycket värdefull”, säger Stina Åkesson, ordförande för Swedish Software.