Alla nyheter

Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädes- och riktad emission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädes- och riktad emission om cirka 350 miljoner kronor. Genom nyemissionerna möjliggörs ytterligare investeringar för att Immunicums kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade institutionella investerare; bland annat Fjärde AP-fonden, Gladiator, Andra AP-fonden, Alfred Berg, Nordic Cross och Adrigo.

Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar immunterapier mot ett antal solida tumörer. Immunicums metod möjliggör en lagerförd produkt baserad på en typ av immunceller, så kallade dendritceller, som är utformade för att stimulera ett individuellt immunförsvar mot tumören hos varje patient.

Erik Penser Bank har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg som ansvarig partner, biträdd av Jenny Lindén, Clara Jarbrand och Fredrik Nykvist.