Alla nyheter

Advokatfirman Delphi har biträtt Cyxone AB vid företrädesemission av Units

Delphi har agerat rådgivare åt Cyxone AB vid en företrädesemission av Units. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 44MSEK.

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.

Delphis team bestod av Andreas Wirén som ansvarig partner, biträdd av Jenny Lindén och Linus Larsén.