Alla nyheter

Delphi rådgivare till Pareto Securities vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Pareto Securities AB i samband med en företrädesemission av units om cirka 343 MSEK i Xbrane Biopharma AB (publ). Xbrane Biopharma AB:s aktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Jenny Lindén och Tove Rodlert.