Alla nyheter

Delphi rådgivare till Pareto Securities vid riktad nyemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Pareto Securities AB i samband med en riktad nyemission i Stille AB (publ) till en utvald grupp investerare (s.k. club deal), varigenom bolaget tillförs en bruttolikvid motsvarande cirka 425 MSEK före transaktionskostnader. Stille AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Stille AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Jenny Lindén, Tove Rodlert och Helene Andersson.