Alla nyheter

Delphi rådgivare till Hökerum Bygg vid försäljning av bostadskvarter i Selma stad

Advokatfirman Delphi har biträtt Hökerum Bygg AB i samband med överlämnandet av 311 lägenheter till NREP. Hökerum Bygg har byggt ungdomslägenheter för 18-35 åringar i Selma stad, en ny stadsdel i Göteborg vid Selma Lagerlöfs torg. Huset har en entrévåning som inrymmer de boendes gemensamhetslokal, löparbana på taket och efter årsskiftet öppnar Nordic Wellness gym.

Hökerum Bygg är bostadsutvecklare och bygger prisvärda och hållbara bostäder. Hökerum Bygg har också en stor entreprenadverksamhet och bygger bostäder och kommersiella fastigheter på totalentreprenad för andra.

Delphi, genom Anders Hulegårdh, Oscar Friedrich och Emelie Olsson har agerat legal rådgivare till Hökerum Bygg vid frånträdet.