Alla nyheter

Delphi rådgivare till Mendus i riktad emission samt företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt Mendus AB (publ) i samband med en riktad emission samt en fullt säkerställd företrädesemission av units uppgående till totalt cirka 317 miljoner kronor.

I samband med kapitalanskaffningen har Mendus ingått en strategisk tillverkningsallians med NorthX Biologics, en organisation för biologisk kontraktstillverkning som erbjuder tjänster och stöd vid utveckling och tillverkning av biologiska komponenter för användning i vacciner, genterapi och andra avancerade terapier, för att stödja tillverkningen av Mendus ledande program vididencel.

Mendus är ett bioläkemedelsföretag som förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter. Mendus är noterat på Nasdaq Stockholm.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Jenny Lindén och Tove Rodlert.

Mats Dahlberg

Partner / Advokat

Stockholm

Mats Dahlberg

Jenny Lindén

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Jenny Lindén

Tove Rodlert

Associate

Stockholm

Tove Rodlert